Predikstol hel
Predikstolen i Torrskogs kyrka. Bildhuggaren Hugo Svanberg fick i uppdrag att göra predikstolen till kyrkan som stod färdig 1768.