Pilevall 128 mm
Det var Erik Gustaf Lidbeck som lät anlägga
de första pilevallarna i Skåne.