Långelanda interiör 70 mm
Tingssalen i Långelanda tingshus. Salen var fullsatt den 29 april 1865
då Lindbäck skulle dömas för att ha mördat församlingsmedlemmar
med förgiftat nattvardsvin.