Kraftstation 12,7 cm
I berättelsen om Carl Skoglund nämns den fabrik som Nobel anlade i Bengtfors. Det enda som finns kvar i dag är den gamla kraftstationen, fortfarande i bruk, levererande elenergi till bengtsforsborna.