Bildhuggare 1
Så här kan det ha sett ut när bildhuggaren Hugo Svanberg
arbetade i sin verkstad.