Alsbynlandskap 6 cm h
Landskap vid Alsbyn i Torrskog, där delar av
berättelsen om Marit Börjesdotter utspelas.