Varnhem bage tonem (1)


Här ser vi Varnhems klosterkyrka genom en valvbåge i klosterruinerna.