Edsholm teckn


Borgen Edsholm vid Slottsbron var nog inte riktigt så imponerande som det tycks av teckningen. Korsvirkeshusen i förgrunden kan ha sitt ursprung i att knektar söderifrån deltog i uppbyggnaden.