C Skaramissalet 12 cm


På Skara museum kan man se Skaramissalet,
 en av Sveriges äldsta bevarade skrifter.