Våren 2008 presenterade vi:

 

 

Det här är den tredje boken i serien om
Dalsland och gränsbygden
och den skildrar sju personers liv från gränstrakten Dalsland – Värmland, tre kvinnor och fyra män med helt olika levnadsöden. Deras sammanlagda liv sträcker sig över tre sekler, från 1720-talet till 1910-talet. Varje person har ett eget kapitel och de presenteras i kronologisk ordning.

 

Erik Gustaf Lidbeck var en av Linnés närmaste lärjungar. Han föddes i Edsleskog och växte upp i Åmål. Här får man reda på hur det såg ut i Åmål på hans tid och om veta mera om Lidbecks verksamhet som professor i Lund, där han arbetade för skogsplantering i Skåne och lärde folk odla potatis.

Johanna Maria Schartau från Skåne var inte alls schartauan. Hon blev den första prästfrun på bruket i Billingsfors vid mitten av 1700-talet när hon gifte sig med brukspredikanten Sven Rolander. Läs om hennes liv i brukets närhet och om hennes anknytning till familjen Uggla.

 Hugo Svanberg var soldatsonen från Svanskog som gick i lära hos den kände bildhuggaren Isac Schullström. Svanberg har tillverkat predikstolen i Torrskogs kyrka och i boken skildras hur ett sådant bygge gick till i slutet av 1700-talet.

Marit Börjesdotter var en ogift mor i Torrskog i början av 1800-talet. Om hennes familj, hennes liv och svårigheter och vad det blev av hennes ”oäkta” barn och deras ättlingar i USA berättas i detta kapitel.

Anders Lindbäck, prästen i Silbodal blev ökänd i hela Sverige när han på 1860-talet förgiftade flera av sin sjuka fattiga sockenbor med arsenik i nattvardsvinet. Han hävdade att det var barmhärtighetsmord och en annons i en dåtida tidning ger kanske stöd för detta.

Anna Lagerlöf var storasyster till den berömda Selma Lagerlöf. Vackra Anna valde kärleken i stället för ett förmånligare parti och gifte sig med bruksförvaltare Björkman i Gustavsfors. Hon dog ung knappt 23 år gammal. Hennes uppväxt på Mårbacka, hennes familj där och hennes korta liv i Gustavsfors, allt detta beskrivs i boken.

Carl Skoglund var torparpojken från Ärtemark som blev en av de ledande fackföreningskämparna i USA. I en radiointervju på 1950-talet berättade han målande och livfullt bland annat om sin uppväxt och skolgång i Bengtsforstrakten och om levnadsvillkoren för en torparfamilj i slutet av 1800-talet. I boken återges delar av intervjun i redigerad form.

 

Sju personer från 1720-talet till 1910-talet. Sju livsöden från våra trakter under tvåhundra år, genom tre sekel.
Mycket nöje!

Berit Fjellman

Boken har ett rekommenderat pris på 160:- +moms och frakt.
Beställ från:
Fjellmans Ord & Bild
0531-22093
eller maila till:
fjellman@telia.com