Vår senaste bok
Dalsland på Arns tid
Om det medeltida Dalsland

Texter: Berit Fjellman
Illustrationer: Larseric Fjellman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romanerna och filmerna om tempelriddaren Arn har väckt ett nytt intresse för medeltiden, i synnerhet för det medeltida Västergötland. Dit räknades även Dalsland, som då tillhörde Skara stift och lydde under Västgötalagen. Båda landskapen tillhörde samma medeltidsregion med Vänern som förbindelselänk.

Dalsland på Arns tid handlar om det medeltida Dalsland. Här berättas om hur det i Dalsland byggdes både kyrkor och borgar, i en tid då Dalsland var centralt beläget i ett västsvenskt-norskt maktområde. Där stred kungasöner med varandra om makten och där slöts fred.

I Dalsland fanns sju tegelkyrkor från tidigt 1200-tal, vilka är unika för Sverige. De byggdes i en tid då tegel var ett nytt och oprövat material. Alla sju beskrivs i boken. En av dem var Edsleskogs gamla kyrka, som liknades vid en katedral, byggd till minne av en lokal präst Sankt Niklas, som blev mördad. I boken kan man läsa om kyrkbygget och om Sankt Niklas källa, som pilgrimer besökte.

Man får också läsa om den utsirade medeltida kyrkplankan från Vårvik som en tid satt uppspikad på en järnbod, och om Dalslands äldsta stenkyrka, Bolstad kyrka från 1150-talet. Dessutom visas i ett bildsvep många andra medeltida kyrkor i både Dalsland och Västergötland.

Murängens slottsruin från tidigt 1200-tal är en fantasieggande plats med sin tradition om kung Ivar som levde kvar i folkminnet långt in på 1800-talet. Där fanns både en stormannagård och en gårdskyrka. Murängen ligger nära Gestads kyrka.

I kapitlet borgar och krig skildras Dalaborg vid Vänern, som var ett maktcentrum för delar av Västsverige, tillika ett slottslän som drev in skatter. Där härskade den mäktige Erik Kettilsson Puke som även innehade Edsholm i södra Värmland. Båda borgruinerna har grävts ut och i boken berättas om fynden, om vad soldaterna åt och vilka skatter allmogen var tvungen att betala.  

Två gånger under medeltiden befann sig platser i Dalsland i de stora händelsernas centrum: Kolsäter i februari 1305 då ett fredsfördrag slöts mellan kung Birger och hans bröder, Dalaborg i mars 1388 när Sveriges stormän erkände drottning Margareta som regent.

Lättläst och översiktligt redogörs för maktkamper mellan kungasöner, för fördraget i Kolsäter och för nyare forskning om den berömda Dalaborgstraktaten, som var inledningen till Kalmarunionen

Platserna är intressanta utflyktsmål och en översiktskarta visar var de är belägna.

Boken avslutas med enkel introduktion till de medeltida källorna och några litteraturtips.

 
Boken innehåller många färgfoton och flera teckningar.


Den är häftad och omfattar 60 sidor. Rek. pris 160 kr inkl. moms.

  Beställ från:
Fjellmans Ord & Bild
0531-22093
eller maila till:
fjellman@telia.com